Common Business Principles and  Guiding Values of  SAMRIOĞLU family (below)
SAMRIOĞLU mensuplarının (aşağıdaki) ortak  ticari prensipleri ve   temel değerleri

Respectful and friendly relations                                                                                      Karşılıklı Saygı ve dostluğa dayalı ticari ilişkiler.

Win-win Partnership        
İş yaparken sadece kendisinin değil, karşı tarafında kazanmasını sağlamak.   

Key and inevitable value for success : making clients/partners happier and satisfied       
Bize göre Başarı: iş yaptığımız firmaların
bizden, ürün ve hizmetimizden memnun olmasıdır.
                                

Leadership
İçinde bulunduğu Sektöre ve ticari organizasyonlara Liderlik yapmışlardır.

Setting up  and running  own business
Her zaman kendi işlerini kurmayı ve yönetmeyi prensip edinmişlerdir

innovative approachs to new businesses and new product development
Yenilikçi ve değişimci yaklaşımlarla cesaretle yeni ürün ve ticari alanlara girmişlerdir.

Adaptability
Yeni ve değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen

Achieved business targets even in unfavorable market conditions
Ticari hedeflerine zor piyasa koşullarında dahi ulaşmayı başarabilmişlerdir.

Take responsibility  and risk 
Sorumluluk sahibidirler ve risk almasını bilirler.

Achieved to become market leader  Entrepreneur in their sectors for a long time
Sektörlerinde uzun dönem lider kalmayı başarabilmişlerdir.

Positivist and constructivist
İş ve sosyal hayatta iyimser ve yapıcıdırlar.

Inspiring creative Directors motivating own teams effectively
Çalıştırdığı personeli etkili bir şekilde motive eden, ilham veren üretken yöneticilerdir.

Challenge
Zorluklara, imkansızlıklara  meydan okuyarak ticari başarılar elde edebilmişlerdir.

Honesty and multi-level reliability
Dürüstlüğü ve givenilirliği ticaretin temel ve vazgeçilmez şartı olarak benimsemişlerdir

Building and developing mutually beneficial business relationships
Karşılıklı menfaate dayalı ticari ilişkiler kurarlar ve geliştiriler

Perfectionist and  attentive to details
Mükemmeliyetçidirler ve işin detayına inerler.

Secrets of success: Passion, persistence and patience
İş yapmak sadece para kazanmak değil, onlar için TUTKU’dur.

Never betray someone's trust
Kimseyi yarı yolda bırakmazlar ve hainlik etmezler (güveni sarsmazlar)

High levels of self confidence
Kendilerine güvenleri yüksektir

Esteemed personality with  high moral
Ahlaki değerleri yüksek  saygın şahsiyet

Never allow  business forms and conditions that dictated by others
Başkaları tarafından dikte edilen forma (kalıba ) girmezler

Manners and politeness (Gentlemanship)                                                                      
Nezaket ve Terbiye

 

 Rıza Samrıoğlu cad. No:1 Kocaali 54800 Sakarya / Turkey
Lizard 2008©